Privacy beleid

Privacy beleid Dojo Kaizen

Versie: 20 juni 2018

Deze privacyverklaring beschrijft hoe de stichting Dojo Kaizen omgaat met de persoonsgegevens, die wij van jou ontvangen.

Wie zijn wij?
Stichting Dojo Kaizen gevestigd te Hilversum
KvK nummer: 68373813
info@dojokaizen.nl

Welke gegevens verwerkt Dojo Kaizen?

De onderstaande gegevens zijn verplicht als je les hebt bij Dojo Kaizen:

 • E-mailadres (voor contact en de nieuwsbrief) *
 • Voor- en achternaam *
 • Geboortedatum (vanwege de verschillende lesgeld mogelijkheden)
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer

Indien je alleen de nieuwsbrief ontvangt zijn de gegevens met een * voldoende.

Bovenstaande gegevens zijn alleen toegankelijk voor het bestuur van de stichting op het beveiligde gedeelte van de website van Dojo Kaizen.

Doeleinden:  Wat doet Dojo Kaizen met jouw gegevens?

 

 • om jouw lesgeld bij Dojo Kaizen te kunnen verwerken;
 • om de nieuwsbrief toe te kunnen sturen;
 • om je te informeren over de Dojo Kaizen;
 • om een leeftijdscheck te kunnen uitvoeren i.v.m. de diverse lesgeld opties;
 • om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen;

Wie kan de persoonsgegevens inzien?

 • De secretaris kan alle gegevens inzien en op verzoek wijzigen;
 • de penningmeester kan alle gegevens inzien;
 • de webmasters/beheerders kunnen alle gegevens inzien en op verzoek wijzigen;

Dataopslag en databeveiliging

 • Jouw gegevens staan opgeslagen binnen de Europese Unie;
 • jouw gegevens zijn alleen in te zien door de bovengenoemde bestuurs- en/of commissieleden;
 • jouw gegevens zijn alleen in te zien nadat er is ingelogd met een username en password.

Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt? 
Persoonsgegevens worden niet aan andere derde partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is.

De nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt aan elle leden, ex-leden en belangstellenden verzonden.
Mocht je die niet meer willen ontvangen dan kun je via de “unsubscribe” link die in elke  nieuwsbrief staat, deze opzeggen of eventueel via een mailtje aan info@dojokaizen.nl.

Toestemming voor publicatie op de website en/of in de Nieuwsbrief
Indien je in de prijzen valt tijdens een van de toernooien die de Dojo Kaizen organiseert, dan zullen de prijswinnaars worden gepubliceerd op de website en/of in de nieuwsbrief.

Toestemming voor de verwerking
Voor het verwerken van je gegevens in lijn met deze privacyverklaring vragen wij jouw toestemming.  Wanneer je jonger bent dan 16 jaar, moet deze toestemming op grond van de wet door jouw ouder of voogd worden gegeven.

Wijzigen van deze privacyverklaring
Indien wij onze privacyverklaring wijzigen, zullen wij de bijgewerkte privacyverklaring op de websites plaatsen. Controleer regelmatig onze privacyverklaring. Wijzigingen worden van kracht zodra de nieuwe privacyverklaring wordt geplaatst. Indien nodig, zullen wij je vragen om akkoord te gaan met de nieuwe privacyverklaring.

Na stopzetting lessen bij Dojo Kaizen
De Dojo Kaizen zal persoonsgegevens twee jaar na stopzetting van het lidmaatschap bewaren, tenzij er door wetgeving een langere bewaartermijn verplicht is.
Na deze bewaartermijn zullen alle privacy gevoelige gegevens worden geanonimiseerd.

Recht op verwijdering
Wanneer je dat wilt zal Dojo Kaizen, op jouw persoonlijke verzoek, je gegevens geheel verwijderen.
Dojo Kaizen zal dan binnen 1 kalendermaand aan het verzoek voldoen.

Recht op dataportabiliteit
Op jouw verzoek kunnen jouw gegevens worden overgedragen aan jou en/of aan een andere organisatie.
Aan het verzoek dient een (veilige) kopie van een identiteitsbewijs te worden bijgevoegd om er zeker van te zijn, dat de Dojo Kaizen de juiste gegevens aan de juiste persoon en/of organisatie verstrekt.
De Dojo Kaizen zal dan binnen 1 kalendermaand aan het verzoek voldoen.

Vragen?
Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan je geeft (recht van verzet, inzage, correctie of verwijdering), neem dan contact met ons op.

Print Friendly, PDF & Email