Dojo Kaizen

De Weg is het Doel!

Dojo Kaizen Infopagina

Algemene informatie:
Locatie

De Goudenregenschool

Goudenregenlaan 1
1215 NC Hilversum

Gouden Regenschool

[Google maps]

Lestijden

Karate

Dinsdag- en donderdag: 19.30-21.00 uur

Jodo

Zaterdagochtend: 10.30-12.00 uur
Donderdagavond: 19.30-21.00 uur

Iaido

Woesdagavond: 20.00-21.30 uur

Kendo

Helaas voorlopig niet.

Vrij trainen

Zaterdagochtend: 90.30-12.00 uur.
Bijdrage

Bijdrage

18 jaar en ouder: € 30 per maand
Jonger dan 18 jaar: € 20 per maand
Losse trainingen: € 7,50 per keer.

Nb: voor dit lesgeld kun je álle trainingen volgen, dus ook Karate + Kendo + Jodo b.v.
Bank: NL20 RABO0 1029 23 000 t.n.v. Dojo Kaizen, Hilversum
Leraren:
Jodo

Jac van der linden

Jodo: 5e dan

 • 1989 Eishinkan Jodo Taikai, Engeland (3e)
 • 2010 Ishidocup 3e/4e dan kl. (3e)
 • 2011 NK 3e/4e dan kl. (3e)
 • 2012 NK 3e/4e dan kl. (3e)
 • 2013 NK 4e/5e dan kl. (2e)

Kendo: 2e dan

 • 1979 WK in Sapporo (Japan)
 • 1980 EK Berlijn

Iaido: 3e dan

Jodo

(ass.)

Peter Kistemaker

Jodo: 2e dan


Kyokushinkai Karate: 1e dan

Iaido

Tijs Dingerdis

Iaido: 4e dan

Kendo: 2e dan

Jodo: 1e dan

Karate

Rob groenewegen

KBN/WKF Karate 5e dan

JKA Karate: 4e dan

Ashihara Karate: 2e dan

WKSA Karate: 1e dan

Jiu Jitsu J.B.N.: 2e dan
(Zwarte Kersenbloesem)

JKA Instructeur

JKA Scheidsrechter

Karate

(ass.)

Nikóla Todorov

JKA Karate: 3e dan

JKA Instructeur

JKA Scheidsrechter

Dojo regels:

Veiligheid (zélf controleren vóór en tijdens de les)

 • Is je kleding schoon en past het goed?
 • Zijn de himo goed vastgemaakt en weggestoken?
 • Zitten er geen splinters aan je Bokken of Jo?
 • Is je zwaard niet beschadigd of gebogen?
 • Is de saya onbeschadigd?
 • Hangt je haar niet voor je ogen?
 • Zijn je vinger- en teennagels kort?
 • Heb je voldoende ruimte om je heen om te trainen?
 • Weet je wat men om je heen aan het doen is?
 • Zonder toestemming van de leraar wordt er géén Shinken (scherp zwaard) gebruikt.
 • Vergeet niet dat je met een wapen traint.

Tijdens de les

 • Volg de opdrachten van de leraar strikt op en ga niet op je eigen houtje 'iets' doen.
 • Maak geen onnodig lawaai, praat alleen als dat nodig is.
 • Stap nooit over een wapen heen!
 • Heb respect voor je mede studenten.
 • Corrigeer jezelf en laat het aan de leraar over om anderen te corrigeren.
 • Blijf waakzaam, hou afstand en hou je medestudenten in de gaten.
 • Attendeer de leraar op een gevaarlijke situatie zodat hij deze kan aanpassen.
Budo principes:

The twenty guiding principles of Budo

(Naar "The Twenty Guiding Principles of Karate" Gischin Funakoshi)
 • Budo begins and ends with Rei.
 • There is no first strike in Budo.
 • Budo stands on the side of justice.
 • First know yourself, then know others.
 • Mentality over technique.
 • The mind must be set free.
 • Calamity springs from carelessness.
 • Budo goes beyond the dojo.
 • Budo is a lifelong pursuit.
 • Apply the way of Budo to all things. Thereein lies its beauty.
 • Budo is like boiling water: without heat, it returns to its tepid state.
 • Do not think of winning. Think, rather of not losing.
 • Make adjustments according to your opponent.
 • The outcome of a battle depends on how one handles emptiness and fullness (weakness and strength).
 • Think of the opponents hands and feet as swords.
 • When you step beyond your own gate, you face a million ennemies.
 • Kamae (ready stance) is for beginnes; later, one stands in Shizentai (natural stance).
 • Perform Kata exactly; actual combat is another matter.
 • Do not forget the employment or withdrawal of power, the extension or contraction of the body, the swift or leisurely application of technique.
 • Be constantly mindful, diligent, and resourceful in your pursuit of the Way (Do)
Privacy beleid:

Privacy beleid
Dojo Kaizen

Versie: 20 juni 2018
Deze privacyverklaring beschrijft hoe de stichting Dojo Kaizen omgaat met de persoonsgegevens, die wij van jou ontvangen.

Wie zijn wij?

Stichting Dojo Kaizen gevestigd te Hilversum
KvK nummer: 68373813
Contact: info@dojokaizen.nl

Welke gegevens verwerkt Dojo Kaizen?

De onderstaande gegevens zijn verplicht als je les hebt bij Dojo Kaizen:
E-mailadres (contact en de nieuwsbrief) *
Voor- en achternaam *
Geboortedatum (vanwege de verschillende lesgeld mogelijkheden)
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Indien je alleen de nieuwsbrief ontvangt zijn de gegevens met een * voldoende.
Bovenstaande gegevens zijn alleen toegankelijk voor het bestuur van de stichting

Doeleinden: Wat doet Dojo Kaizen met jouw gegevens?

 • om jouw lesgeld bij Dojo Kaizen te kunnen verwerken;
 • om de nieuwsbrief toe te kunnen sturen;
 • om je te informeren over de Dojo Kaizen;
 • om een leeftijdscheck te kunnen uitvoeren i.v.m. de diverse lesgeld opties;
 • om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen;

Wie kan de persoonsgegevens inzien?

 • De secretaris kan alle gegevens inzien en op verzoek wijzigen;
 • de penningmeester kan alle gegevens inzien;

Dataopslag en databeveiliging

 • Jouw gegevens staan uitsluitend opgeslagen op de PC van de penningmeester;
 • jouw gegevens zijn alleen in te zien door de bovengenoemde bestuurs- en/of commissieleden;
 • jouw gegevens zijn alleen in te zien nadat er is ingelogd met een username en password.

Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Persoonsgegevens worden niet aan andere derde partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is.

De nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt aan elle leden, ex-leden en belangstellenden verzonden.
Mocht je die niet meer willen ontvangen dan kun je via de "unsubscribe" link die in elke nieuwsbrief staat, deze opzeggen of eventueel via een mailtje aan info@dojokaizen.nl.
Toestemming voor publicatie op de website en/of in de Nieuwsbrief
Indien je in de prijzen valt tijdens een van de toernooien die de Dojo Kaizen organiseert, dan zullen de prijswinnaars worden gepubliceerd op de website en/of in de nieuwsbrief.

Toestemming voor de verwerking

Voor het verwerken van je gegevens in lijn met deze privacyverklaring vragen wij jouw toestemming. Wanneer je jonger bent dan 16 jaar, moet deze toestemming op grond van de wet door jouw ouder of voogd worden gegeven.

Wijzigen van deze privacyverklaring

Indien wij onze privacyverklaring wijzigen, zullen wij de bijgewerkte privacyverklaring op de websites plaatsen. Controleer regelmatig onze privacyverklaring. Wijzigingen worden van kracht zodra de nieuwe privacyverklaring wordt geplaatst. Indien nodig, zullen wij je vragen om akkoord te gaan met de nieuwe privacyverklaring.

Na stopzetting lessen bij Dojo Kaizen

De Dojo Kaizen zal persoonsgegevens twee jaar na stopzetting van het lidmaatschap bewaren, tenzij er door wetgeving een langere bewaartermijn verplicht is. Na deze bewaartermijn zullen alle privacy gevoelige gegevens worden geanonimiseerd.

Recht op verwijdering

Wanneer je dat wilt zal Dojo Kaizen, op jouw persoonlijke verzoek, je gegevens geheel verwijderen.
Dojo Kaizen zal dan binnen 1 kalendermaand aan het verzoek voldoen.

Recht op dataportabiliteit

Op jouw verzoek kunnen jouw gegevens worden overgedragen aan jou en/of aan een andere organisatie.
Aan het verzoek dient een (veilige) kopie van een identiteitsbewijs te worden bijgevoegd om er zeker van te zijn, dat de Dojo Kaizen de juiste gegevens aan de juiste persoon en/of organisatie verstrekt.
De Dojo Kaizen zal dan binnen 1 kalendermaand aan het verzoek voldoen.

Vragen?

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan je geeft (recht van verzet, inzage, correctie of verwijdering), neem dan contact met ons op.
Fotoimpressie:

JUL 30

00.00 - 00.00
Teamtraining Kendo
volgt

JUL 31

00.00 - 00.00
Teamtraining Kendo
volgt

AUG 12

00.00 - 00.00
Kendo Seminar
volgt tm 14 aug